Speciale i at hæve højden på klassiske
designstole og borde, filt- og tæppeglider

Gratis levering
ved køb over 449 DKK

HANDELSBETINGELSER

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra design by Sander.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og design by Sander.

PERSONDATAPOLITIK
Denne persondatapolitik gælder for design by Sander, Dalgas Boulevard 26, 2000 Frederiksberg, CVR nr. 29 23 01 96, Telefon: + 45 50 99 35 88, Mail: info@designbysander.com
Design by Sander er underlagt den til enhver tid gældende persondatalovgivning og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondatalovgivningen. Design by Sander er i medføre af persondatalovgivningen at betragte som dataansvarlig for de personoplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden.

Vi sikrer fair og transparent databehandling:
Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
De oplysninger, vi indsamler og anvender, omfatter:

– Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer
– Købshistorik.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

– Når du gennemfører køb i webshoppen
– Når du deltager i konkurrencer
– Når du kommunikerer med os

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til følgende saglige og forretningsmæssige formål:

– Behandling af dit køb og levering af vores ydelse/produkt
– Administration af kundeforhold
– Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale samt øvrige markedsførings tiltag
– Besvarelser af dine henvendelser
– Statistik og analyse

Vores legitime grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af aftaler indgået mellem dig og design by Sander. Herudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke-

Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke.

Vi behandler kun relevante personoplysninger:
Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger:
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger:
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige:
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Personoplysninger indsamlet i forbindelse med gennemførelse af køb på vores hjemmeside bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Tilbagekaldelse af samtykke/Udmeldelse:
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet, f.eks. i relation til nyhedsbreve samt lukke din brugerkonto på design by Sander. Vi vil herefter slette dine personoplysninger..

Hvem deler vi personoplysninger med?
Dine personoplysninger vil blive videregivet til betalingsformidlerne Nets, Teller og WooCommerce, når du gennemfører et køb i webshoppen på designbySander.com. Nets, Teller og WooCommerce er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er Nets, Teller og Woocommerce ansvarlig for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, herunder retslige myndigheder. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om svindel, mv.

SIKKERHED
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed:
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

BRUG AF COOKIES
Cookies, formål og relevans:
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke:
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger:
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få personoplysninger berigtiget, slettet eller blokeret eller kræve begrænsning af behandlingen:
Du kan til enhver tid få berigtiget urigtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke kan behandle dine oplysninger på et andet grundlag. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du også bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har derudover også i visse tilfælde ret til at få blokeret dine personoplysninger eller kræve begrænsning af behandlingen.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller blokeret dine personoplysninger eller begrænset behandlingen, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald din anmodning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger:
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt anvendt format:
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

ÆNDRING AF RETNINGSLINJER
Design by Sander forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for “senest opdateret” nederst i dokumentet.

KLAGEADGANG
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon som angivet øverst.
Du kan også henvende dig til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Senest opdateret: 12. februar 2020

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra design by Sander. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra design by Sanders side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra design by Sander anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med Postnord eller GLS. Leveringstid 2-6 dage. Ved restance, kan der går op til 2-3 uger og kunden vil blive orienteret via mail.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt af design by Sander overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra design by Sander, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til design by Sander.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, design by Sander har stillet dig i udsigt.

Kunden kan ikke gøre krav på erstatning på stole, border eller andre omkringstående ting og effekter, som er blevet skadet eller ødelagt af den leverance, som er købt hos design by Sander, hvis kunden selv har monteret produktet. Dette være sig også gældende, hvis kunden har fulgt den medsendte vejledning eller har hyret en professionel håndværker, som design by Sander ikke har henvist til eller anbefalet.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med kort. Vi arbejder pt på at få etableret en Mobilepay betalingsløsning.

Alle priser i design by Sander – på web-adressen http://www.designbysander.com – er inkl. Moms.
Fortrydelsesret

Kunden har 14 dage til at meddele fortrydelse af købet. Gældende fra den dag kunden modtager sine varer og herefter 14 dage til at sende dem retur.
Kunden kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt.
En varer er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.

Hvis varen er brugt, laves der en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur.
Varen kan ikke refunderes, hvis varen har været fastmonteret.
Hvis der gøres brug af fortrydelsesretten, hæfter kunden selv for tilbageleveringen.